Södra Finlands Regionförvaltningsverks beslut, givet 5.7.2018, diarienr ESAVI/9670/2018, beslutnr 108/2018/2, gällande Eastern Light Finland I Oys ansökan för anläggande av datakabel i Skärgårdshavet och Finska viken finns till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan och på stadens hemsida under kungörelser, under tiden 5.7 - 6.8.2018. Beslutet kan även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Beslutet kan läsas här: pdf Aluehallintoviraston päätös 5.7.2018 (108/2018/2)