Dag för givande av beslut: 29.3.2018

 

Anmälan gäller Nationell Asfaltsprint biltävling vid Horsbäcks industriområde 28.04 - 29.04.2018.

RASEBORG Lillsjön

BONVIKEN STRANDDETALJPLAN, HÖRANDE UNDER BEREDNING

Planområdet: Raseborg, Kvigos by, lägenheterna Bonviken 1:30 och Bonnviken I 1:110. Stranddetaljplaneutkastet och övrigt beredningsmaterial hålls i enlighet med 30 § MBF framlagda 29.3-30.4.2018 på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på www-sidan: http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/detaljplaner

Respons på planutkastet och beredningsmaterialet bör sändas senast 30.4.2018 till konsulten som uppgör planen på adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Karttaako Oy, Packmästargatan 3, 00520 Helsinfors. Tilläggsuppgifter: Pertti Hartikainen, 0400-425390, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Beslutet ges 27.03.2018

 

VERKSAMHET

Sporrong Production Oy
PB 43
10601 Ekenäs

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger följande beslut 21.3.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslutet om tillstånden och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Förslag till ändring av strandgeneralplan över Ekenäs södra skärgård, Jussarö, finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis under tiden 26.3.-27.4.2018 och på planens hemsida.

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 5.3.2018 § 81 godkänt ändring av detaljplan Ormnäsvägen 10, Ekenäs.

Planläggningsnämnden i Raseborg ger 29.3.2018 följande beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.


Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

En samordnad plan för recipientkontroll av Lojo sjö har 26.2.2018 lämnats in för godkän­nande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (verkningarna på vattenmiljön) och Närings‑, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (verkningarna på fisket och fiskbestånden).

Kontrollplanen (på finska) hålls framlagd 12.3.2018-20.4.2018 i Raseborgs stad, stadskansli, Gustaf Wasas gatan 10, Ekenäs.

Planen kan också läsas härifrån pdf Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuohjelma

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.2.2018 § 7 godkänt ändring av stranddetaljplanen för Furuholm.

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.2.2018 § 8 godkänt detaljplaneförslaget för Gammelboda stranden.

Raseborgs stad vill satsa på effektiv användning av idrotts- och motionsfaciliteter året runt. Med begränsade resurser och ett stort antal faciliteter placerade inom ett stort geografiskt område medför det stora utmaningar till skötseln och kostnadseffektiv verksamhet.

NTM-centralens kungörelse kan läsas härifrån.

pdf Kungörelse Påverka vatten