Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har 28.12.2017 fattat ett beslut som berör gränserna för en plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer på fastigheten Storberg II 710-667-1-32 i Raseborg.

Planen anhängiggörs 8.1.2018.

Program för deltagande och bedömning finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på www-sida: http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/detaljplaner

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 9020 i stadsdel 9 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 5.1. – 18.1.2018.

Förslag till ändrad tomtindelning, kvarter 9020 

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen, Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

Mätningsenheten

Beslutet ges 27.12.2017

SÖKANDE                   Sarins Grus Ab

                                 Bjärnåvägen 233

                                 10520 Tenala

                 

ÄRENDE                      

Miljötillstånd och marktäktstillstånd för bergstäkt på lägenheten Brännmalmen II RNr 710-500-1-11 i Alaspää by i Raseborg

 

STADSFULLMÄKTIGE sammanträder måndagar kl. 18.00 i Seminarieskolan/aulan i Ekenäs preliminärt enligt följande: 12.2, 16.4, 14.5 och 4.6.2018. Sammanträdena kungörs även skilt för varje möte. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.
STADSSTYRELSEN sammanträder till ordinarie sammanträden måndagar kl. 18.00 i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, enligt följande: 15.1, 22.1, 5.2, 19.2, 5.3, 19.3, 26.3, 9.4, 23.4, 7.5, 21.5 och 11.6. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida och beträffande extra sammanträde i samband med protokoll från följande ordinarie sammanträde. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.

Planläggningsnämnden i Raseborg meddelar 29.12.2017 beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Besluten om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Planläggningsnämnden i Raseborg ger följande beslut 29.12.2017 som gäller undantagslov och avgörande av planeringsbehov i enlighet med markanvändnings- och bygglagen 171 § och 137 §.

Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Följande plan anhängiggörs 22.12.2017 och planförslag finns till påseende under tiden 10.1.-10.2.2018.

Program för deltagande och bedömning och övrigt planmaterial finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida.

29.12.2017

Förslag till stranddetaljplan för Andersberg finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis under tiden
2.1. -1.2.2018 och på planens hemsida.

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 452 i stadsdel 55 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 12.9 – 25.9.2017.

Ändrad tomtindelning, kvarter 452

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen,

Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

MÄTNINGSENHETEN

Tf. stadsplaneringsarkitekt har gjort beslut i följande tillståndsärende gällande miljöåtgärd:

710-679-2-67 och 710-679-2-68, sportplanområdet, Fiskars, byggande av pump track cykelbana.

Ovan nämnda beslut har givits den 7.7.2017 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavlor i Ekenäs och Karis samt på stadens www-sidor under tiden 6.7.2017 -24.7.2017.

Like it? Share it!