Raseborgs stad söker ett mottagningsbiträde, med hälsostationen i Ekenäs som första tjänstgöringsställe, för tiden 1.4-31.12.2018.

Uppgiftsbeskrivning:
Raseborgs stad söker en controller till ekonomiavdelningen i fortlöpande tjänsteförhållande. 

Vi kan erbjuda dig ett självständigt arbete och utmanande arbetsuppgifter inom staden.


Ansvarsområden:
Som controller är du enhetschef för ekonomiavdelningen och leder arbetet på avdelningen. Till ditt arbete hör uppgifter inom ramen för för budgetering, bokslut och rapportering. Du ansvarar för stadens interna kontroll innefattande implementering, processbeskrivningar, kontroll och rapportering. Du leder stadens controllerteam och tillsammans med teamet utvecklar du system och funktioner.

Raseborgs stad söker en sjukskötare till vård i hemmet (Ekenäs).

Raseborgs stad söker ett vårdbiträde till hälsovårdscentralens bäddavdelning.

Arbetet innefattar köks- och städuppgifter, men också deltagande i grundvårdsarbete enligt behov. Tidigare erfarenhet av liknande uppgifter är meriterande. Arbetet är skiftesarbete.

Raseborgs stad söker ett vårdbiträde till hälsovårdscentralens bäddavdelning.

Arbetet innefattar i första hand grundvårdsuppgifter, men också köks-och städuppgifter enligt behov. Erfarenhet av liknande uppgifter är meriterande. Arbetet är dagsarbete.

Like it? Share it!