Till Raseborgs stads dagvård rekryteras svensk- och finskspråkiga barnträdgårdslärare.

 

Kom med och utveckla småbarnspedagogiken tillsammans med oss. Vi önskar att du är motiverad att arbeta med barn och att utveckla verksamheten i enlighet med den nya planen för småbarnspedagogik.

Många nya flyktingar har anlänt till Raseborg under 2016-2017. Vi behöver nu förstärkning till vårt team och söker en invandrarhandledare för tiden 10.4.2017-31.12.2018. Invandrarbyrån ingår i enheten för vuxensocialarbete, handikappservice och invandrartjänster.

Raseborgs stad söker en socialarbetare inom barnskyddet till enheten barn- och familjetjänster.

Kom med i vårt team och utveckla verksamheten och arbetsmetoderna inom barnskyddet vid enheten barn- och familjetjänster i Raseborg.

Raseborgs Hyresbostäder Ab som ägs av Raseborgs stad handhar fastighetskötseln och disponentverksamheten för stadens hyreshusbolag i Karis, Pojo och Svartå. Sammanlagt förvaltar bolaget ca 500 hyresbostäder.

Nu söker vi en FASTIGHETSSKÖTARE i ordinarie arbetsförhållande.

Arbetet är självständigt och omfattar bl.a. skötsel av utomhusområden, mindre reparationsarbeten samt kontroll och underhåll av teknisk utrustning. Arbetet förutsätter körkort. Lön enligt kollektivavtalet AVAINTA. Vid anställning tillämpas en prövotid på fyra månader och av den valda krävs godtagbart läkarintyg.
Arbetsförhållandet inleds den 1.6.2017 eller enligt överenskommelse.

Musikinstitutet Raseborg (Raseborg – Hangö – Ingå) anställer följande lärare:

  • Lärare i gitarrspel; genrerna klassisk och vid behov pop-jazz (tjänst 01.08.2017-)
  • Lärare i sång, i undervisningen kan ingå körledning och musikens grunder.
    Kunskaper i pianospel är en fördel. (tjänst 01.08.2017-)
  • Timlärare i gitarrspel, klassisk genre (timlärare 01.08.2017-)

Till Musikinstitutet Raseborgs verksamhetsområde hör förutom värdkommunen Raseborg (Ekenäs, Karis) även Hangö och Ingå. Institutets undervisningsspråk är svenska och finska. Undervisningen ordnas enligt fördjupad lärokurs inom grundläggande konstundervisning.

Like it? Share it!