Raseborgs stad söker en talterapeut till vårt rehabiliteringsteam. Anställningen börjar 18.9.2017 eller enligt överenskommelse.

Till talterapeutens uppgifter hör bl.a. utvärdering och (re)habilitering av färdigheter i kommunikation, alternativa kommunikationsmedel och sväljning.
Arbetet som talterapeut i Raseborg är mångsidigt och sköts i nära samarbete med tre andra talterapeuter inom rehabiliterande verksamhet. Talterapeuterna är en del av ett mångprofessionellt rehabiliteringsteam.

Raseborgs stad söker en närvårdarvikarie till familjecenter. Vikariatet är för tiden 11.9.2017 (eller enligt överenskommelse) – 5.10.2018.

Behörighetskrav: Närvårdare med inriktning på vård och fostran av barn och unga eller motsvarande tidigare utbildning.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering.

Raseborgs stad söker två vikarier för psykolog till barn- och ungdomsteamet vid mentalvårdsenheten. Det ena vikariatet är för tiden 1.9.-31.12.2017 med möjlighet till förlängning. Vikariatet är till barn- och ungdomsteamet i Ekenäs. Det andra vikariatet är för tiden 1.9.2017-31.7.2018 till barn- och ungdomsteamet i Karis.

Nylands förbund ledigförklarar tidsbundna anställningsförhållanden som bereder landskapets verksamhet och inledningsfas från och med 21.8.2017 eller enligt överenskommelse. Det är önskvärt att de valda personerna kan påbörja arbetet senast 1.9.2017.

Anställningsförhållandena är tidsbundna fram till 31.12.2018. Det är frågan om projektartat arbete. Anställningarna kan vid behov förlängas i ett senare skede, beroende på tidtabellen för genomförandet av vård- och landskapsreformen. Läs mer här

Sommarjobbssedeln är Raseborgs stads stöd till alla ungdomar födda år 2001 i staden. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar (arbetsgivaren måste ha FO-nummer). Med sedeln går det inte att söka jobb hos Raseborgs stad.

Like it? Share it!