Raseborgs stad söker en vikarie för sjukskötare/områdesansvarig till vård i hemmet (Pojo).
Vikariatet är för tiden 1.11.2017-31.3.2018.

Behörighetskrav: Registrerad sjukskötare, lämplig lederskapsskolning och erfarenhet av förmansjobb samt intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring. Körkort krävs.

Raseborgs stad söker närvårdarvikarie till vård i hemmet (Pojo). Vikariatet är för tiden 1.11.2017-31.1.2018.

Behörighetskrav: Närvårdare eller motsvarande tidigare utbildning, med intresse för ett rehabiliterande arbetssätt.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring. Körkort krävs.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering.

 

Raseborgs stad söker sjukskötarvikarie till vård i hemmet (Karis) för tiden 1.11.2017-30.6.2018.

Behörighetskrav: Registrerad sjukskötare med intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring. Körkort krävs.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering.

Vid Raseborgs planläggnings- och miljöavdelning lediganslås en ordinarie tjänst som tillståndsberedare/ byggnadsinspektör.

Till tjänsteåliggandena hör att fungera som beredare, betjäna kunder, införa tillståndsuppgifterna i databasen samt byggnadsinspektörens uppgifter.
Behörighetsvillkor för tjänsten är krav på examen och arbetserfarenhet i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Tjänsten som byggnadsinspektör förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Vi värdesätter erfarenhet av byggnadstillsynsarbete och kommunalt beslutsfattande samt interaktiva färdigheter, it-kunnande och beredskap att utveckla ett elektroniskt dokumentsystem.
En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter ett aktivt grepp om arbetet, förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, ett systematiskt grepp, social kompetens och stresstålighet samt allmän lämplighet. Förtrogenhet med skötsel av ärenden i enlighet med markanvändnings- och bygglagen betraktas som en merit. Körkort (minst B) är ett krav.

Vi söker undervisningspersonal till Svartå skola:

  • 1 klasslärare för åk 3-4, 23h undervisning, inkluderar textilslöjd i åk 3-6 och 6h specialundervisning, för tiden 23.10.2017 – 31.12.2017 med eventuell förlängning till 2.6.2018

Tjänsten lediganslås att sökas senast 18.10.2017 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Like it? Share it!