Tidsbunden anställning som skolgångsbiträde vid Hakarinteen koulu (asap -3.6.2017). Ansökningarna inlämnas via careers.raasepori.fi. Ansökningstid tar slut 02.02.2017 kl. 16:00.

Vi söker följande undervisningspersonal till de svenskspråkiga grundskolorna:

Vid Raseborgs planläggnings- och miljöavdelning lediganslås en ordinarie tjänst som tillståndsberedare/byggnadsinspektör.


Till tjänsteåliggandena hör att fungera som beredare, betjäna kunder, införa tillståndsuppgifterna i databasen samt byggnadsinspektörens uppgifter.

Behörighetsvillkor för tjänsten är krav på examen och arbetserfarenhet i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Tjänsten som byggnadsinspektör förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Staden Raseborg anställer i sommar 100 ungdomar till olika uppgifter inom stadens enheter. Anställningstiden är 1 månad. Det kan vara olika uppgifter som t.ex. parkarbetare, städare, köksbiträde, museiguide, idrottsplansskötare, simövervakare, biblioteksfunktionär, vårdbiträde, lägerledare, kulturarbetare eller fastighetsskötare.

Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2001 eller tidigare.

Sommarjobbssedeln är Raseborgs stads stöd till alla år 2000 födda ungdomar i staden. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar (arbetsgivaren måste ha FO-nummer). Med sedeln går det inte att söka jobb hos Raseborgs stad.

Like it? Share it!