Raseborgs stad söker en vikarie för sjukskötare för tiden 27.8.2018-25.8.2019 med hälsostationen i Karis som första tjänstgöringsställe.

Arbetets karaktär: 60% diabetesskötarmottagning och 40% kundbetjäning, vårdbehovsbedömning per telefon och på mottagningen, jourskötarmottagning och vanlig skötarmottagning. 

Raseborgs stad söker en vikarie för sjukskötare för tiden 27.8-31.12.2018 med hälsostationen i Karis som första tjänstgöringsställe.

Arbetets karaktär: Kundbetjäning, vårdbehovsbedömning per telefon och på mottagningen, jourskötarmottagning och vanlig skötarmottagning.

Raseborgs stad söker en närvårdare till serviceboende-enhet Villa Anemone.

Behörighetskrav: Närvårdare eller motsvarande tidigare utbildning, med intresse för äldreservice och för ett rehabiliterande arbetssätt.

Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 6 månader.

Vi söker undervisningspersonal till finskspråkiga Hakarinteen koulu:

  • 1 timlärare i huvudsyssla, för tiden 1.8.2018-31.7.2019.

Tjänsten lediganslås att sökas senast 21.06.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raasepori.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Vi söker undervisningspersonal till finskspråkiga Karjaan yhteiskoulu:

  • 1 vikarierande lärare i gymnastik och hälsokunskap, från och med 10.8.2018

Tjänsten lediganslås att sökas senast 25.06.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raasepori.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.