Musikinstitutet Raseborg (Raseborg – Hangö – Ingå) anställer följande lärare:

  • Lärare i gitarrspel; genrerna klassisk och vid behov pop-jazz (tjänst 01.08.2017-)
  • Lärare i sång, i undervisningen kan ingå körledning och musikens grunder.
    Kunskaper i pianospel är en fördel. (tjänst 01.08.2017-)
  • Timlärare i gitarrspel, klassisk genre (timlärare 01.08.2017-)

Till Musikinstitutet Raseborgs verksamhetsområde hör förutom värdkommunen Raseborg (Ekenäs, Karis) även Hangö och Ingå. Institutets undervisningsspråk är svenska och finska. Undervisningen ordnas enligt fördjupad lärokurs inom grundläggande konstundervisning.

Vi uppskattar god samarbets- och kommunikationsförmåga samt organisations- och initiativförmåga. Behörighetskraven enligt författningen (986/1998). Lönen och tjänstevillkoren enligt kommunala UKTA.
Den som blir vald till uppgiften bör uppvisa ett utdag ur brottsregistret enlig lag 504/2002 och ett godtagbart läkarintyg.
Prövotid fem månader. Raseborg är rökfri arbetsplats.

Ansökningar med bifogad meritförteckning och betyg över behörighet bör sändas senast 26.3.2017 kl. 23:59 per e-post till tuula.kalmi(at)raseborg.fi.
Personer som kallas till intervju och möjliga undervisningsprov väljs på basen av de inom utsatt tid ankomna ansökningarna samt meritförteckningarna.

Tilläggsuppgifter på hemsidan och av rektor Tuula Kalmi tfn 019-289 2751, 040 820 1476 eller
biträdande rektor Harry Fagerlund tfn 019-289 2750, 040 511 6817.

Like it? Share it!