Raseborgs stad söker personal till avdelningen för äldreservice:

1. En sjukskötare till vård i hemmet (Ekenäs)
2. En sjukskötare till vård i hemmet (Karis)
3. Två närvårdare till vård i hemmet (Ekenäs)
4. Två närvårdare till vård i hemmet (Karis)
5. En närvårdare till vård i hemmet (Pojo)

1. En sjukskötare till vård i hemmet (Ekenäs)
Behörighetskrav: Registrerad sjukskötare med intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 4 månader.
Mera information ges av enhetschef Ulla Heinänen, tfn 019-289 3361, eller områdesansvarig Arja Woods, tfn 019-289 2898.

2. En sjukskötare till vård i hemmet (Karis)
Behörighetskrav: Registrerad sjukskötare med intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 4 månader.
Mera information ges av enhetschef Ulla Heinänen, tfn 019-289 3361, eller tf områdesansvarig Christa Westerholm, tfn 019-289 3488.

3. Två närvårdare till vård i hemmet (Ekenäs)
Behörighetskrav: Närvårdare eller motsvarande tidigare utbildning, med intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 4 månader.
Mera information ges av enhetschef Ulla Heinänen, tfn 019-289 3361, eller områdesansvarig Arja Woods, tfn 019-289 2898.

4. Två närvårdare till vård i hemmet (Karis)
Behörighetskrav: Närvårdare eller motsvarande tidigare utbildning, med intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 4 månader.
Mera information ges av enhetschef Ulla Heinänen, tfn 019-289 3361, eller tf områdesansvarig Christa Westerholm, tfn 019-289 3488. 

5. En närvårdare till vård i hemmet (Pojo)
Behörighetskrav: Närvårdare eller motsvarande tidigare utbildning, med intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 4 månader.
Mera information ges av enhetschef Ulla Heinänen, tfn 019-289 3361, eller områdesansvarig Camilla Stenström, tfn 019-289 3343.

Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 2.5.2017 kl. 15.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

 

Like it? Share it!