Nylands förbund ledigförklarar tidsbundna anställningsförhållanden som bereder landskapets verksamhet och inledningsfas från och med 21.8.2017 eller enligt överenskommelse. Det är önskvärt att de valda personerna kan påbörja arbetet senast 1.9.2017.

Anställningsförhållandena är tidsbundna fram till 31.12.2018. Det är frågan om projektartat arbete. Anställningarna kan vid behov förlängas i ett senare skede, beroende på tidtabellen för genomförandet av vård- och landskapsreformen. Läs mer här

Nylands förbund ledigförklarar också tidsbundna uppgifter som bereder landskapets ICT-tjänster från och med 21.8.2017 eller enligt överenskommelse. Avsikten är att personerna som väljs kunde påbörja arbetet senast 1.9.2017. Resursavtalen är i kraft senast till 31.12.2018. Arbetet är projektartat. Alla resursavtal ingås på det villkor att lagstiftningen som berör landskapsreformen träder i kraft.
Läs mer här

 

Like it? Share it!