Raseborgs stad söker en sjukskötare till att samarbeta med Västra Nylands invandrarbyrå med hälsostationerna i Karis och Ekenäs som verksamhetsställe. Uppgiften är på viss tid 1.9.2017-31.12.2018.

Arbetet inleds 1.9.2017 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är 100 % till utgången av år 2017 (31.12.2017). År 2018 möjlighet till 80 % arbetstid.

Sjukskötaren utför hälsogranskningar av nya flyktingar samt handleder dem i att använda det finländska hälsovårdsssystemet. Hen fungerar som sjukskötare för invandrare, hjälper dem att söka sig till fortsatt vård och bistår i andra frågor som berör hälsan. Sjukskötaren verkar i samarbete med Västra Nylands invandrartjänst och utvecklar hälsovårdstjänsterna för invandrare i Raseborg.

Behörighetskrav: Legitimerad sjukskötare.
Språkkunskapskrav: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts. Övriga språkkunskaper räknas som merit.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta ansvar och har en positiv inställning till invandrare och olika kulturer.
Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 4 månader.

Mera information ges av enhetschefen för öppen hälso- och sjukvårdsmottagning Susanna Nordström, tfn 019-289 2215 (veckorna 26-28) samt invandrarhandledare Camilla Wallén, tfn 019-289 2298 (veckorna 27-28 och 30).

Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 31.7.2017 kl. 15.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

 

Like it? Share it!