Vi söker undervisningspersonal till finskspråkiga Hakarinteen koulu:

  • 1 vikarie för klasslärare, för tiden 1.8.2017 – 31.7.2018 (ingår GY undervisning)

Tjänsten lediganslås att sökas senast 30.7.2017 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raasepori.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Like it? Share it!