Vi söker undervisningspersonal till Karis svenska högstadium:

  • 1 timlärare i fysik och annat ämne, för tiden 11.8.2017 – 31.7.2018

Tjänsten lediganslås att sökas senast 4.8.2017 kl. 12:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Like it? Share it!