Raseborgs stad söker en närvårdare till serviceboende-enheten Villa Anemone.

Ansökningstiden förlängs, tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Behörighetskrav: Närvårdare eller motsvarande tidigare utbildning, med intresse för äldreomsorg och rehabilitering.
Språkkunskap: Goda kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.


Lönesättning enligt AKTA och arbetsvärdering. Prövotid 6 månader.

Mera information ges av tf boendeenhetschef Minna Yli-Tainio, tfn 019-289 3654.

Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 24.10.2017 kl. 15.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Like it? Share it!