Vid Raseborgs planläggnings- och miljöavdelning lediganslås en ordinarie tjänst som tillståndsberedare/ byggnadsinspektör.

Till tjänsteåliggandena hör att fungera som beredare, betjäna kunder, införa tillståndsuppgifterna i databasen samt byggnadsinspektörens uppgifter.
Behörighetsvillkor för tjänsten är krav på examen och arbetserfarenhet i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Tjänsten som byggnadsinspektör förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Vi värdesätter erfarenhet av byggnadstillsynsarbete och kommunalt beslutsfattande samt interaktiva färdigheter, it-kunnande och beredskap att utveckla ett elektroniskt dokumentsystem.
En framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter ett aktivt grepp om arbetet, förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, ett systematiskt grepp, social kompetens och stresstålighet samt allmän lämplighet. Förtrogenhet med skötsel av ärenden i enlighet med markanvändnings- och bygglagen betraktas som en merit. Körkort (minst B) är ett krav.

Tjänsteförhållandet är i kraft tills vidare. Den som väljs till tjänsten bör förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd innan tjänsten tas emot. Vid tillsättandet av tjänsten som tillståndsberedare/byggnadsinspektör tillämpas en prövotid om sex månader.
Tillståndsberedarens/bygnadsinspektörens lön och villkoren för anställningsförhållandet bestäms i enlighet med kommunala avtalet för teknisk personal (TS) och arbetsvärderingen (TVA).

Ansökningen bör lämnas in senast 3.11.2017 kl. 15.00 under adress Raseborgs stad, Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis.

Närmare upplysningar ger stadsplaneringsarkitekt Simon Store tfn 019-289 3843 och byggnadsinspektör Fredrik Wasström tfn 019-289 3805.

Like it? Share it!