Vi söker undervisningspersonal till Raseborg:

  • 1 specialklasslärare till Ekenäs högstadieskola, från och med 1.8.2018 tillsvidare
  • 1 lektor i engelska och finska till Ekenäs högstadieskola, från och med 1.8.2018 tillsvidare
  • 1 timlärare i biologi och geografi (huvudsyssla) till Ekenäs högstadieskola, från och med 1.8.2018 tillsvidare
  • 1 lektor i matematik och annat ämne till Karis svenska högstadium, från och med 1.8.2018 tillsvidare
  • 1 lektor i matematik till Ekenäs gymnasium och Ekenäs högstadieskola, från och med 1.8.2018 tillsvidare
  • 1 lektor i matematik till Karis-Billnäs gymnasium och Karis svenska högstadium, från och med 1.8.2018 tillsvidare

Tjänsten lediganslås att sökas senast 13.03.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Like it? Share it!