Vi söker undervisningspersonal till följande skolor i Raseborg:

 

 • 1 klasslärare till Österby skola, fr.o.m. 1.8.2018 tillsvidare
 • 1 timlärare i BG, KE och science (huvudsyssla) till Höjdens skola, tidsbunden 1.8.2018-31.7.2019
 • 1 timlärare i huslig ekonomi och andra ämnen (huvudsyssla) till Karis svenska högstadium, tidsbunden 1.8.2018-31.7.2019
 • 1 timlärare i bildkonst (huvudsyssla) till Karis svenska högstadium, tidsbunden 1.8.2018-31.7.2019
 • 1 specialklasslärare till Karis svenska högstadium, tidsbunden 1.8.2018-31.7.2019
 • 1 timlärare i historia och modersmål till Ekenäs högstadieskola, tidsbunden 1.8.2018-31.7.2019
 • 1 timlärare i huslig ekonomi till Ekenäs högstadieskola, fr.o.m. 1.8.2018 tillsvidare
 • 1 timlärare i fysik och kemi till Ekenäs högstadieskola, tidsbunden 1.8.2018-31.7.2019
 • 1 lektor i engelska till Ekenäs högstadieskola, fr.o.m. 1.8.2018 tillsvidare
 • 1 vikarie för lektor i gymnastik till Ekenäs högstadieskola, tidsbunden 1.8.2018-31.7.2019
 • 1 pedagogisk handledare (JOPO-klass) till Ekenäs högstadieskola, fr.o.m. 6.8.2018 tillsvidare

Tjänsten lediganslås att sökas senast 30.4.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.