Vi söker undervisningspersonal till finskspråkiga Kiilan koulu:

  • 1 specialklasslärare, fr.o.m. 1.8.2018 tillsvidare
  • 1 tidsbunden klasslärare, för tiden 10.8.2018 – 1.6.2019.

Tjänsten lediganslås att sökas senast 24.5.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raasepori.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.