Raseborgs Kulturinstitut söker en planeringsansvarig språklärare i huvudsyssla med start 1.8.2018 eller enligt överenskommelse. Planerande läraren ansvarar för timplaneringen och upprätthållandet av undervisningen i språk och i ett annat ämne. Undervisningsspråken är finska och svenska.  Till fördel räknas färdighet att undervisa i ett tredje språk och erfarenhet av arbete med personer med invandrarbakgrund.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Vid besättandet av tjänsten tillämpas prövotid.

Tjänsten lediganslås att sökas senast 28.06.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats