Raseborgs stad söker en hälsovårdscentralläkare med placering i första hand på HVC bäddavdelning.

HVC bäddavdelningen är en kortvårdsavdelning under ständig utveckling. Avdelningen har 40 platser och en stor omsättning av mångsjuka patienter. Som seniorstöd finns överläkaren för äldreomsorgen. Avdelningen ligger intill HNS Raseborgs sjukhus, som vi har ett gott samarbete med.

Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker en läkare som är behörig att verka som legitimerade läkare i Finland. Erfarenhet av primärhälsovård räknas som merit. Du har goda kunskaper i det ena och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring. Prövotiden är 6 månader.

Raseborgs stad söker en hälsovårdscentralläkare.

Raseborg har sammanlagt tre hälsostationer; i Ekenäs, Karis och Pojo, av vilka Karis och Ekenäs har läkarmottagning. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka på vilken hälsostation du vill arbeta. Våra läkare arbetar mångsidigt som hälsovårdscentralläkare, men du har möjlighet att påverka din arbetsbeskrivning. Vi har ett gott samarbete med Raseborgs sjukhus.

Behörighet och arbetserfarenhet
Vi söker en i Finland legitimerad läkare, som är intresserad av att arbeta mångsidigt som hälsovårdscentralläkare. Den läkare som vi söker har goda kunskaper i det ena och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Vi förväntar oss att du har social kompetens och initiativförmåga. Prövotiden är 6 månader.

Raseborgs Kulturinstitut söker en planeringsansvarig språklärare i huvudsyssla med start 1.8.2018 eller enligt överenskommelse. Planerande läraren ansvarar för timplaneringen och upprätthållandet av undervisningen i språk och i ett annat ämne. Undervisningsspråken är finska och svenska.  Till fördel räknas färdighet att undervisa i ett tredje språk och erfarenhet av arbete med personer med invandrarbakgrund.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Vid besättandet av tjänsten tillämpas prövotid.

Tjänsten lediganslås att sökas senast 28.06.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats

Vid Raseborgs planläggnings- och miljöavdelning lediganslås en ordinarie tjänst som tillståndsberedare/ byggnadsinspektör.

Till tjänsteåliggandena hör att fungera som beredare, betjäna kunder, införa tillståndsuppgifterna i databasen samt byggnadsinspektörens uppgifter.

Behörighetsvillkor för tjänsten är krav på examen och arbetserfarenhet i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Tjänsten som byggnadsinspektör förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Sommarjobbssedeln är Raseborgs stads stöd till alla ungdomar födda år 2002 i staden. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar (arbetsgivaren måste ha FO-nummer). Med sedeln går det inte att söka jobb hos Raseborgs stad.