Raseborgs stad lediganslår en ordinarie tjänst som
PLANLÄGGNINGSINGENJÖR / -ARKITEKT

Till arbetsuppgifterna hör utarbetning av general- och detaljplaner, styrning av konsultplaner, beredning av undantagslov och avgörande av planeringsbehov. Den slutliga arbetsbeskrivningen definieras utgående ifrån den person som välljs och på basis av tidigare erfarenhet.

Behörighetskrav till tjänsten är i yrkeshögskola, högskola eller i universitetet avklarad lämplig examen.
Behörighetskraven är praktisk erfarenhet av planläggning eller av motsvarande arbetsuppgifter.
Vi uppskattar god sammarbetsförmåga, flytande skriftlig och muntlig färdighet, förmåga att uppträda, färdigheter i datateknik och kunskap i kommunalförvaltning.

Sommarjobbssedeln är Raseborgs stads stöd till alla ungdomar födda år 2001 i staden. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar (arbetsgivaren måste ha FO-nummer). Med sedeln går det inte att söka jobb hos Raseborgs stad.

Like it? Share it!