Mediagalleri

Stadsfullmäktiges möte 15.5.2017

Bland ärendena:
* Bokslut, verksamhetsberättelse, utvärderingsberättelse, personalbokslut 2016
* Arvodesstadgan
* Rapport kvartal 1

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 18.4.2017

Bland ärendena:
* HRT:s offert för tåg Helsingfors-Karis-Helsingfors/ anhållan om budgetändring
* Stadens organisation och förvaltningsstadga
*Genvägens affärsområde, detaljplan - godkännande av detaljplaneändring

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 13.2.2017

Bland ärendena:
* Val av centralvalnämnd 2013 - 2016/val av ledamöter och ersättare
* Inkomna invånarinitiativ under år 2016
* Motioner som inte slutbehandlats före 31.12.2016
* Genvägens affärsområde, detaljplan - godkännande av detaljplaneändring

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 12.12.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 12.12.2016. Bland ärendena:
* Budget 2017, ekonomiplan 2017-2019
* Invånarinitiativ i enlighet med kommunallagen § 23, för ett bevarande av närskolorna i Raseborg

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 14.11.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 14.11.2016.

Bland ärendena:
* Budgetändring gällande oanvänt investeringsanslag 2016, intern service
* Inkomstskattesatsen i Raseborg 2017
* Fastighetsskattesatserna i Raseborg 2017
*Beviljande av kapitallån till Novago Företagsutveckling Ab

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 7.11.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 7.11.2016.

Bland ärendena:
* Begäran om utlåtande/landskapsreformen/social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 26.9.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 26.9.2016. Bland ärendena:
* Stadens organisation och förvaltningsstadga

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 19.9.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 19.9.2016. Bland ärendena:

* Halvårsrapport 1.1 - 30.6.2016 / Budgetgrunder 2017
* Utvärderingsberättelse 2015/genmälen
* Stadens organisation och förvaltningsstadga


Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 13.6.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 13.6.2016. Bland ärendena:
* Revidering av förvaltningsstadgan 2016

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 6.6.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 6.6.2016. Bland ärendena:
* Bokslut/verksamhetsberättelse 2015
* Raseborg 2020 åtgärdsprogram.

Mötet fortsätter den 13.6 kl 19:00.

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 23.5.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 23.5.2016. Bland ärendena:
* Rapport kvartal I, 1.1-31.3.2016
* Revidering av förvaltningsstadgan 2016

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 11.4.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 11.4.2016. Bland ärendena:
* Förvaltningens placering
* Välfärdsplan för barn och unga i Raseborg för åren 2016-2017

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 29.2.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 29.2.2016. Bland ärendena:
* Ändrad indelning i röstningsområden i Raseborg
* Vikstrands Vattenandelslag, anhållan om borgen
* Billnäs bruk, detaljplan - beslut angående rättelseuppmaning
* Ystadsgatan 17, ändring av detaljplan
* Motion gällande byggnadsinspektionen

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!