Stadsfullmäktiges möte 31.8.2015

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 31.8.2015. Bland ärendena:
* Billnäs bruk, detaljplan (7659), godkännande av planförslaget
* Motion gällande besökscentrum vid Raseborgs slottsruin
* Motion: Klaffbron över Pojoviken / Ulf Heimberg

Stadsdirektör Mårten Johansson avtackades.

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.