Stadsfullmäktiges möte 31.8.2015

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 31.8.2015. Bland ärendena: * Billnäs bruk, detaljplan (7659), godkännande av planförslaget * Motion gällande besökscentrum vid Raseborgs slottsruin * Motion: Klaffbron över Pojoviken / Ulf Heimberg Stadsdirektör Mårten Johansson avtackades. Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!