Stadsfullmäktiges möte 9.11.2015

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 9.11.2015. Bland ärendena: * Inkomstskattesatsen i Raseborg 2016 * Fastighetsskattesatsen i Raseborg 2016 * Stadsdirektörsavtal * Utvärderingsberättelse 2014/genmälen Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!