Stadsfullmäktiges möte 9.11.2015

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 9.11.2015. Bland ärendena:

* Inkomstskattesatsen i Raseborg 2016
* Fastighetsskattesatsen i Raseborg 2016
* Stadsdirektörsavtal
* Utvärderingsberättelse 2014/genmälen

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.