Stadsfullmäktiges möte 7.12.2015

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 7.12.2015. Bland ärendena: * Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!