Stadsfullmäktiges möte 25.1.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 25.1.2016. Bland ärendena:
* Begäran om utlåtande/regeringens riktlinjer för indelningen av självstyrande områden och social- och hälsovårdsreformens stegmärken/SHM
* Planläggningsintitiativ

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.