Stadsfullmäktiges möte 29.2.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 29.2.2016. Bland ärendena: * Ändrad indelning i röstningsområden i Raseborg * Vikstrands Vattenandelslag, anhållan om borgen * Billnäs bruk, detaljplan - beslut angående rättelseuppmaning * Ystadsgatan 17, ändring av detaljplan * Motion gällande byggnadsinspektionen Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!