Stadsfullmäktiges möte 11.4.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 11.4.2016. Bland ärendena: * Förvaltningens placering * Välfärdsplan för barn och unga i Raseborg för åren 2016-2017 Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!