Stadsfullmäktiges möte 11.4.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 11.4.2016. Bland ärendena:
* Förvaltningens placering
* Välfärdsplan för barn och unga i Raseborg för åren 2016-2017

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.