Stadsfullmäktiges möte 23.5.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 23.5.2016. Bland ärendena: * Rapport kvartal I, 1.1-31.3.2016 * Revidering av förvaltningsstadgan 2016 Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!