Stadsfullmäktiges möte 23.5.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 23.5.2016. Bland ärendena:
* Rapport kvartal I, 1.1-31.3.2016
* Revidering av förvaltningsstadgan 2016

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.