Stadsfullmäktiges möte 6.6.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 6.6.2016. Bland ärendena: * Bokslut/verksamhetsberättelse 2015 * Raseborg 2020 åtgärdsprogram. Mötet fortsätter den 13.6 kl 19:00. Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!