Stadsfullmäktiges möte 6.6.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 6.6.2016. Bland ärendena:
* Bokslut/verksamhetsberättelse 2015
* Raseborg 2020 åtgärdsprogram.

Mötet fortsätter den 13.6 kl 19:00.

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!