Stadsfullmäktiges möte 13.6.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 13.6.2016. Bland ärendena: * Revidering av förvaltningsstadgan 2016 Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!