Stadsfullmäktiges möte 19.9.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 19.9.2016. Bland ärendena:

* Halvårsrapport 1.1 - 30.6.2016 / Budgetgrunder 2017
* Utvärderingsberättelse 2015/genmälen
* Stadens organisation och förvaltningsstadga


Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!