Stadsfullmäktiges möte 19.9.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 19.9.2016. Bland ärendena: * Halvårsrapport 1.1 - 30.6.2016 / Budgetgrunder 2017 * Utvärderingsberättelse 2015/genmälen * Stadens organisation och förvaltningsstadga Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!