Stadsfullmäktiges möte 26.9.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 26.9.2016. Bland ärendena:
* Stadens organisation och förvaltningsstadga

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!