Stadsfullmäktiges möte 26.9.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 26.9.2016. Bland ärendena: * Stadens organisation och förvaltningsstadga Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!