Stadsfullmäktiges möte 7.11.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 7.11.2016. Bland ärendena: * Begäran om utlåtande/landskapsreformen/social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!