Stadsfullmäktiges möte 7.11.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 7.11.2016.

Bland ärendena:
* Begäran om utlåtande/landskapsreformen/social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!