Stadsfullmäktiges möte 14.11.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 14.11.2016.

Bland ärendena:
* Budgetändring gällande oanvänt investeringsanslag 2016, intern service
* Inkomstskattesatsen i Raseborg 2017
* Fastighetsskattesatserna i Raseborg 2017
*Beviljande av kapitallån till Novago Företagsutveckling Ab

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!