Stadsfullmäktiges möte 14.11.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 14.11.2016. Bland ärendena: * Budgetändring gällande oanvänt investeringsanslag 2016, intern service * Inkomstskattesatsen i Raseborg 2017 * Fastighetsskattesatserna i Raseborg 2017 *Beviljande av kapitallån till Novago Företagsutveckling Ab Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!