Stadsfullmäktiges möte 12.12.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 12.12.2016. Bland ärendena:
* Budget 2017, ekonomiplan 2017-2019
* Invånarinitiativ i enlighet med kommunallagen § 23, för ett bevarande av närskolorna i Raseborg

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!