Stadsfullmäktiges möte 13.2.2017

Bland ärendena:
* Val av centralvalnämnd 2013 - 2016/val av ledamöter och ersättare
* Inkomna invånarinitiativ under år 2016
* Motioner som inte slutbehandlats före 31.12.2016
* Genvägens affärsområde, detaljplan - godkännande av detaljplaneändring

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.