Stadsfullmäktiges möte 13.2.2017

Bland ärendena: * Val av centralvalnämnd 2013 - 2016/val av ledamöter och ersättare * Inkomna invånarinitiativ under år 2016 * Motioner som inte slutbehandlats före 31.12.2016 * Genvägens affärsområde, detaljplan - godkännande av detaljplaneändring Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!