Stadsfullmäktiges möte 18.4.2017

Bland ärendena:
* HRT:s offert för tåg Helsingfors-Karis-Helsingfors/ anhållan om budgetändring
* Stadens organisation och förvaltningsstadga
*Genvägens affärsområde, detaljplan - godkännande av detaljplaneändring

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.