Stadsfullmäktiges möte 5.6.2017

Bland ärendena:
* Val av ordförande och två viceordförande i stadsfullmäktige
* Val av stadsstyrelse
* Val av nämnder

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!