Stadsfullmäktiges möte 19.6.2017

Bland ärendena:
* Val av stadsdirektör
* Gumnäs- Klockarudden, ändring av detaljplan (7602)

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.