Raseborgs stads fullmäktigemöte 13.11.2017

Bland ärendena:
* Inkomst- och fastighetsskattesatserna i Raseborg 2018
* Skolstrukturen i Raseborg

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.