Raseborgsvägen 37 (M-huset på Ekåsens område), 10600 Ekenäs

 

Pia Andersson, psyk. sjukskötare
tfn 019-289 3150

 

Lisbet Granqvist, psyk. sjukskötare
tfn 019-289  3154

 

Johanna Degerlund, mentalvårdare
tfn 019-289 3151

 

Carl-Johan Forsten, mentalvårdare
tfn 019-289 3238

 

Gunilla Olenius, vårdbiträde 
tfn 019-289 3153

 

Rehabcenters verksamhet betjänar Raseborgsbor som är i behov av psykiatrisk rehabilitering. Vården utgår från klienternas individuella behov och består av gruppverksamhet, individuella samtal/ADL träning samt hembesök. Dessutom ordnas utfärder, simhallsbesök mm.

 

Tre dagar i veckan är verksamheten planerad för personer under 65 år och en dag i veckan för personer över 65 år.

Like it? Share it!