pdf miljöskyddsföreskrifter (utkast 4.1.2016)

pdf Bilaga 1. Karta över grundvattenområden i Raseborg

pdf Bilaga 2. KRAV

Miljö- och byggnadsnämnden godkände det korrigerade utkastet till miljöskyddsföreskrifter 17.2.2016. Föreskrifterna bör godkännas av Raseborgs stadsfullmäktige innan de träder i kraft.

Like it? Share it!