Göran Karlsson, ordförande (Björn Lindström)

Mats Lagerstam, viceordförande (Olavi Saarinen)

Ronny Avellan (Tor-Erik Stolpe)

Sylva Heerman (Diana Nyberg-Lindholm)

Ann-Britt Lindgren (Karin Svahnström)

Seija Kannelsuo (Pirjo Rautiainen)

Kati Sointukangas (Emilia Horttanainen)

Esko Vuorinen (Dick Mannström)

Matti Kesäläinen (Veijo Kämppi)

 

Verksamhetsområde:     

Nämnden är

  • byggnadstillsynsmyndighet;
  • miljöskyddsmyndighet;
  • tillstånds- och övervakningsmyndighet enligt marktäktslagen;
  • campingområdesmyndighet enligt lagen om friluftsliv.

Uppgifter:

  • främja skyddet och vården av landskapet i enlighet med naturvårdslagen samt besluta om fridlysning och upphävande fridlysningen av naturminnesmärken på privat mark; 
  • bevilja bygglov, miljötillstånd, marktäktstillstånd och övriga tillstånd;
  • ge utlåtanden i ärenden som gäller byggnadstillsyn och miljöskydd. Ett utlåtande i planläggningsärende kan behandlas som två skilda ärenden av dels byggnadstillsyns-, dels miljöskyddsmyndigheten;
  • ansvara för gårdssyner.

 

Like it? Share it!