Västra Nyland har fått en egen museiportal. På adressen
www.vastranylandsmuseer.fi finns nu samlat information om regionens
rikliga museiutbud.

Portalen presenterar 41 museer. Man kan bekanta sig med dem kommunvis,
i alfabetisk ordning eller via 12 olika förslag till resrutter. En karta
visar var respektive museum finns. Via Aktuellt -delen får man
information om aktuella utställningar och evenemang. 

Portalen har producerats av Västra Nylands landskapsmuseum. Teknisk
produktion Marikki Hakola Kroma Productions Oy. Multimediaplanering och
förverkligande Mika Tyyskä, Elektrik Pyjamas. Multimediatjänster Produs
Oy.

Projektet har möjliggjorts av ett understöd från Museiverket.