Borgargården är en gammal stadsgård med ursprungligt bostadshus i två våningar och likaså ursprunglig uthuslänga. Helheten visar hur en förmögen hantverkare bodde och levde på 1800-talet. Den gula huvudbyggnaden i två våningar är byggd på 1790-talet. Stilmässigt representerar de olika rummen gustaviansk tid, sen biedermeier och nyrokoko. Den rödmyllade uthuslängan stod färdig 1824 och inrymmer källare, drängstuga, bagarstuga, matboda, vedlider, vagnslider, stall, fähus och avträde. Gården innehades till en början av handelsborgare. År 1857 köptes gården av urmakarmästare Anders Johan Blomqvist som bodde i gården till sin död år 1908. Dottern Alfhild sålde gården och en del lösöre till Ekenäs stad år 1947. Efter en varsam restaurering kunde byggnaden öppnas som museum år 1949. Borgargården är idag en del av Ekenäs museicentrum EKTAs permanenta utställningar.

             
Välkommen och stig in i det virtuella museet.

Like it? Share it!