I det s.k. Lindbladska huset i nedre ändan av museigården visas hur en småstadsfotografs arbetsutrymmen kunde se ut omkring år 1950. Utrymmena består av en ateljé där fotograferingen skedde, ett mörkrum där filmerna framkallades och kopierades och en butik där man sålde film, kameror och fotoramar. Dessutom finns här en liten kamerutställning. Utställningen baserar sig på en donation av fotograf Harry Holmström bestående av kameror och fotograferingsutrustning, omkring 1000 föremål.

Det s.k. Lindbladska huset, i vilket fotografiateljén är inredd, byggdes på 1730-talet och flyttades till museet år 1961.

Välkommen!
Gör ett virtuelt besök i Fotografiateljén.

Like it? Share it!