HELENE SCHJERFBECKS LIV OCH KONST, permanent utställning

Helene Schjerfbeck bodde i Ekenäs mellan åren 1925 och 1941. Staden Ekenäs och de närliggande trakterna var i många avseenden betydelsefulla för Schjerfbeck. Flertalet av hennes landskap är målade i trakten och hennes släktrötter, såväl på fädernet som mödernet, finns i Ekenäs. I utställningen visas både konstverk men även föremål som tillhört Schjerfbeck, bl.a. gungstolen som finns avbildad på ett flertal målningar.

HS-affischer 2012-

                   
Vandra med Helene
(video)
 
2012 2013 2014  2015  

Like it? Share it!