Nationella veterandagen firas torsdag 27.4.2017. Raseborgs stad ordnar veterandagsfestligheterna för regionens veteraner på officersmässen på brigaden.

Inbjudan har gått till ett åttiotal veteraner som är bosatta i Raseborg.

Festligheterna på officersmässen börjar kl. 14.30. Stabschefen, kommendör Jörgen Engroos fungerar som Nylands brigads värd och framför brigadens hälsning under dagsfesten.

Martin Glader, ordförande för Veterandelegationen i Raseborg, framför från Raseborgs stads sida ett hälsningstal.

I år är festtalaren riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta. Johan Söderström, Ekenäs gymnasium, framför de ungas hälsning.

Festen avslutas med Finlands nationalsång Vårt land.

För musiken står Dragsvik Traditionsmusikkår och Raseborgs manskör och Pohjan Pojat.

Like it? Share it!