Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus börjar sina sommarturnéer.
I västra Nyland samlar Otto och Romulus -bilarna metallskrot och farligt avfall. Deras turné börjar i Hangö måndagen den 3 juli, rullar vidare i Raseborg den 4-11 juli och avslutas i Vichtis den 19 juli. På rutten finns närmare 40 hållplatser.

 

Vad kan man föra till insamlingarna?
I Västnyland samlar Otto-bilen in farligt avfall, såsom lågenergilampor, lysrör, spilloljor, oljefilter, bilbatterier, målfärger, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel, råttgift samt städkemikalier. Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan hel och tät förpackning på vilken innehållet tydligt märkts.
Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus-bilen tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, bastuugnar (vedeldade och utan stenar), metallrör och andra metallföremål. Däremot tas inte elapparater emot vid metallinsamlingen, utan de hör hemma på en avfallsstation där de avgiftsfritt kan lämnas.

Tidtabellerna för de ambulerande Otto och Romulus -insamlingarna finns i Rosk’n Rolls väggkalender samt på webbplatsen www.rosknroll.fi. Vid behov av tilläggsuppgifter och anvisningar kan man även ringa Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.

Like it? Share it!