Följande gator/områden avskärmas i Ekenäs, Raseborg, fredag 25.8.2017 kl. 12-21.30 i samband med Försvarsmaktens Finland 100 sommarturné:
- Strandallén mellan Herrgårdsgatan och Knipans pir avskärmas, servicekörning är dock tillåten
- Stallörsparken till följd av militärmusikkårens konsert som börjar kl. 18
- Parkeringsplatsen utanför Naturum (Strandallén) och sandytorna invid Naturum och restaurang Albatross för materialutställningar som pågår kl. 14.30-20.
- Knipans Pir
På Stallörsgatan tillåts dubbelriktad trafik kl. 12-21.30. Nylands Brigad sköter om trafikdirigeringen på plats.

Närmare information om evenemanget finns på stadens webbplats.

Like it? Share it!