L- och Y-tågen till och från Karis kör undantagsvis under sommarperioden 18.6-12.8.

L-tåget, som avgår varje dag kl. 23.03 från Helsingfors, ersätts med buss på sträckan Kyrkslätt-Sjundeå-Karis 18.6-11.8.

Tidtabellen för buss som ersätter tåget: Kyrkslätt kl. 23.55, Sjundeå ca kl. 0.15, Karis ca kl. 0.55

Y-tåget som avgår må-fre (förutom på midsommarafton) kl. 5.33 från Karis, ersätts med buss på sträckan Karis-Sjundeå 19.6-12.8.
Tidtabellen för buss som ersätter tåget: Karis kl. 5.10, Sjundeå ca kl. 5.50. Y-tåget avgår från Sjundeå kl. 6.01.

https://www.hsl.fi/sv/trafikmeddelanden/2018/x-tag-laggs-ner-186-karis-nartag-ersatts-med-bussar-i-sommartrafiken-15292