Tillstånd för miljöåtgärd behövs för sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet. De här åtgärderna får inte vidtas utan tillstånd  

1) på ett detaljplaneområde
2) på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen
3) på ett område där byggförbud enligt MBL 53 § för utarbetande av detaljplan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande eller ändring av generalplan.
4) fällning av träd som skyddats med stöd av naturvårdslagen. 
 
Tillstånd behövs inte 
1) för åtgärder med ringa verkningar 
2) om åtgärden överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd 
3) för arbeten som är nödvändiga för att genomföra general- eller detaljplanen
4) om åtgärden baserar sig på en godkänd vägplan enligt lagen om allmänna vägar. 
5) för sådant tagande av marksubstanser som kräver tillstånd enligt marktäktslagen (555/1981).
 
 

Före ansökan

Samhällstekniska enheten bedömer avgiftsfritt behovet av tillstånd och gör vid behov ett utvärderingsbesök. Skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Av e-posten skall det framgå adress, kontaktuppgifter, åtgärdens art och omfattning. 
När det gäller trädfällningar märk tydligt träden ni planerar att fälla med ett band eller märkfärg. 
 
 

 pdf Anvisningar för ansökan om tillstånd för miljöåtgärder

Trädfällningsblankett

 pdf  Hörande av granne blankett 

 

Kontaktpersoner:

stadsplaneringsarkitet Simon Store, tfn 019 289 3843
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

ansvarig parkchef Joakim Mäkelä, tfn 019 289 3850

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

grönområdesplanerare Maria Eriksson, tfn 019 289 3866

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

014

Exempel på märkning av träd.

 

 

Like it? Share it!