Tillstånd för miljöåtgärd behövs för sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan
härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet. De här åtgärderna får inte vidtas utan tillstånd


1) på ett detaljplaneområde
2) på ett stranddetaljplaneområde, om så bestäms i stranddetaljplanen
3) på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen, med undantag för trädfällning på ett område som har anvisats som jord‐ och skogsbruksdominerat område i generalplanen
4) på ett område där byggförbud enligt 53 § för utarbetande av detaljplan gäller eller för vilket byggförbud har utfärdats för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen.
5) fällning av träd som skyddats i detaljplanen eller med stöd av naturvårdslagen.


Tillstånd behövs inte


1) för åtgärder med ringa verkningar
2) om åtgärden överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd
3) för arbeten som är nödvändiga för att genomföra general‐ eller detaljplanen
4) om åtgärden baserar sig på en godkänd vägplan enligt lagen om allmänna vägar
5) för sådant tagande av marksubstanser som kräver tillstånd enligt marktäktslagen (555/1981).

 

Före ansökan om tillstånd för trädfällning

Samhällstekniska enheten ger råd åt sökande gällande behovet av tillstånd och gör vid behov en avgiftsbelagd granskning.

Skicka e‐post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Av e‐posten skall det framgå adress, kontaktuppgifter, åtgärdens art och omfattning om ni vill att vi kommer ut på plats. När det gäller trädfällningar skall träden ni planerar att fälla märkas tydligt med ett band eller märkfärg. Avgift uppbärs bara vid besök på plats.

Sökande kan även själv bedöma behovet av tillstånd. Då är det viktigt med bilddokumentation om åtgärden eftersom trädets farlighet måste vid behov kunna påvisas även efteråt, liksom miljöåtgärdens inverkan på stads‐ eller landskapsbilden. Allmänt taget är det viktigt att grannarna informeras om åtgärden, med tanke på grannsämjan.
 
 

Trädfällningsblankett

 pdf  Hörande av granne blankett 

 

Kontaktpersoner:

stadsplaneringsarkitet Simon Store, tfn 019 289 3843
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

ansvarig parkchef Joakim Mäkelä, tfn 019 289 3850

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

grönområdesplanerare Maria Eriksson, tfn 019 289 3866

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

014

Exempel på märkning av träd.

 

 

Like it? Share it!