I Finland förrättas kommunalval vart fjärde år. Kommunvalet ordnas den 9 april 2017. Förhandsröstningen sker mellan den 29 mars och 4 april i hemlandet och mellan den 29 mars och den 1 april utomlands.

Röstberättigade är varje invånare i kommunen i fråga som senast på valdagen fyller 18 år och som är finsk medborgare, isländsk och norsk medborgare, medborgare i andra medlemsstater i EU och annan utlänning som haft hemkommun i Finland utan avbrott i minst två år.
Rösträtten är bunden till att man bor i kommunen i fråga, t.ex. utlandsfinländare som stadigvarande bor utomlands är inte röstberättigade trots att de är finska medborgare.

I kommunalvalet får du endast rösta på kandidater från din hemkommun.

Allmän information om valet finns på justitieministeriets sidor och på Kommunförbundets valsidor.

 

Blankett för förtroendevaldas grunduppgifter

 

Centralvalnämnden i Raseborg 2017-2021:

Lena Johansson
ordförande

Kari Mäkikara
vice ordförande

Ledamöter:
Maria Holmberg
Tarja Flood
Tomi Halonen

Föredragande:
Thomas Flemmich, stadssekreterare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 019 289 2100

Centralvalnämndens sekreterare:
Mårten Rusell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 019 289 2116

 

Raseborgs stad önskar att alla använder sin röst i detta val!

Like it? Share it!